ИМКА ДОБРИЧ - Ние изграждаме ...

ПАРТНЬОРИ

ИМКА ДОБРИЧ има партньори от България, Англия, Дания, Германия, Италия, Украйна, Белгия, Македония, Испания, Румъния, Франция, Канада.


ИМКА Добрич непрекъснато разработва проекти за международен обмен и сътрудничество и създава нови партньорства. Организацията има непрекъснат обмен на добри практики със своите партньори и участва в множество проекти. Работи съвместно с ИМКА организации от цял свят, както и с младежки, културни, образователи и др. неправителствени организации.


ИМКА Добрич членува в няколко национални и международни мрежи от организации. Членове на У.С. членуват и в работни групи на мрежи на Европейската комисия.


ЖЕЛАЕТЕ ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО?

В случай, че желаете да се включите в проекти на ИМКА Добрич като партньор или бихте искали ИМКА Добрич да стане Ваш партньор, моля, не се колебайте да ни пишете на: ymcadobrich@gmail.com

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info