ИМКА ДОБРИЧ - Ние изграждаме ...

ИМКА ИСТОРИЯ / YMCA HISTORY

ИМКА - ИСТОРИЯ:

ИМКА Е МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ 45 МИЛИОНА ЧЛЕНОВЕ ОТ 125 НАЦИОНАЛНИ ФЕДЕРАЦИИ. ОСНОВНОТО МОТО Е: ОВЛАСТЯВАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА. ОСНОВАНА Е НА 6 ЮНИ 1944 Г. В ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ЦЕЛТА Е ДА РАЗВИВА ПРОГРАМИ ЗА "ЗДРАВ ДУХ, УМ И ТЯЛО".

ИМКА ДОБРИЧ Е ЧАСТ ОТ СВЕТОВНАТА ИМКА ОРГАНИЗАЦИЯ.

 

YMCA HISTORY:

THE YMCA IS A WORLDWIDE ORGANIZATION OF MORE THAN 45 MILLION MEMBERS FROM 125 NATIONAL FEDERATIONS. THE MAIN MOTTO IS: EMPOWERING YOUNG PEOPLE. IT WAS FOUNDED ON JUNE 6, 1944 IN LONDON, UK, AND ITS AIM IS TO DEVELOP "A HEALTHY SPIRIT, MIND AND BODY".

YMCA DOBRICH IS PART OF THE WORLD YMCA ORGANISATIONS.

 

 

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info