ИМКА ДОБРИЧ - Ние изграждаме ...

Мисия на неправителствената организация

ИМКА добрич има за цел да спомага за интелектуалното, нравственото, културно и физическо израстване на младежта чрез култура, спорт, образование. ИМКА Добрич разработва програми за формално и неформално образование, културни събития и концерти за промотиране на таланти, обучения, семинари, конференции и спортни инициативи.

Цели на организацията

ИМКА Добрич има за цел да спомага за изграждане на гражданско общество в България чрез културни, образователни и спортни програми.  
Основна сфера на дейност - гражданско образование.  
Мотото на ИМКА Добрич е "Ние изграждаме здрави деца, здрави семейства, здрави общности".

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info