ИМКА ДОБРИЧ - Ние изграждаме ...

ДЕЙНОСТИ И ТЕМИ НА РАБОТА

ИМКА Добрич разработва множество проекти. Регистрирана младежка организация е в регистъра на Министерство на младежта и спорта, както и като културна организация в регистъра на Министерство на културата.

Дейностите на организацията включват:

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

МЕЖДУНАРОДНИ ОБМЕНИ

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

ФОРМАЛНО И НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

АРТ ТЕРАПИЯ

МЕЖДУКУЛТУРЕН ДИАЛОГ

ДИАЛОГ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА

ДЕМОКРАЦИЯ

СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ

ЧОВЕШКИ ПРАВА

ДОБРОВОЛЧЕСТВО

ПРЕВЕНЦИЯ

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРИ, ОБУЧЕНИЯ

ДЕБАТИ, ДИСКУСИИ, ПРЕГОВОРИ

ОБУЧЕНИЯ ЗА ДЕЦА, МЛАДЕЖИ И ВЪЗРАСТНИ

ИНИЦИАТИВИ ЗА АКТИВНО ГРАЖДАНСТВО

СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ

ЛАГЕРИ И ДРУГИ

 

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info