ИМКА ДОБРИЧ - Ние изграждаме ...

ОБЯВИ

НОВО!!!


============= ОБЯВА =============

ИМКА Добрич набира участници (над 18-годишна възраст) за обучение по лидерство в Румъния, Бая Маре, от 3-10 ноември 2015 г.


дата на пристигане: 2 ноември

дата на отпътуване: 11 ноември


Поемат се разходите на пътуване напълно, след представяне на оригиналите на билети за пътуване. Поемат се разходите за настаняване и храна в центъра на Бая Маре в отлични условия. Обучението е насочено към младежки лидери, които искат да се обучат на креативни методи за работа с младежи, на критично мислене и искат да развият своите лидерски умения.

Кандидатства се с: автобиография и попълнена апликационна форма, изпратени на: kittybon@yahoo.co.uk

от тук може да копирате апликационната форма: https://docs.google.com/document/d/1N6RTg90tuUjt0VTjQWevASuM9LgNWNp0iMt3psEn50I/edit?ts=562e2a82

Изпратилите своите документи по-рано, ще се ползват с приоритет.

Таксата за участие е 50 евро, които трябва да се преведат на сметката на ИМКА Добрич, в случай, че сте одобрен.

краен срок за подаване на документи: 29.10.2015 г.


ИМКА Добрич набира младежи за обмен в Германия!


ИМКА Добрич набира кандидатури за българо-немски младежки обмен на тема „Fashion victim" (първа фаза) за млади хора от България на възраст от 16 до 21 г. Той ще се проведе между 17 и 24 октомври 2015 г. в Потсдам и Берлин, Германия. Обучението е на тема анти-дискриминация  и социално включване и поощрява младежите към критично мислене и младежко участие в обществения живот. Билатералният обмен между младежи от Германия и България ще има и втора фаза в България.

Организаторите покриват пътните разноски до 180 евро (полет по Берлин и обратно), както и  напълно поемат нощувките, изхранването и материалите за обучението през целия престой в Потсдам. Включени са посещения на най-големите забележителности на Берлин, учебни посещения в столицата на Германия на добри практики и обекти с историческо значение, свързани с темата на обучението.

Обучението ще се води на немски (и частично на български/английски). Има такса участие от 98 евро на човек. Ще се използват методите на неформалното образование. Участници с артистични умения са добре дошли.


Младежите трябва да отговарят на следните изисквания:

  • Да са на възраст не повече от 21 г. (може да направим изключение за 2 – 3 младежи до 23 годишна възраст);

  • Да са мотивирани и да се интересуват от темата за дискриминация;

  • Да могат да говорят и разбират немски език. Частичен превод ще бъде осигурен, в случай на неяснота, но младежите е необходимо да разбират и да говорят немски език прилично;

  • Да се интересуват от методите на неформалното образование;

  • Да са отговорни и дисциплинирани и да участват в цялото обучение.

Кандидатства се с автобиография със снимка, мотивационно писмо на немски език и с попълнен формуляр за кандидатстване. Кандидатствалите по-рано, ще се ползват с приоритет.


Краен срок за кандидатстване: 5 юли 2015 г.

Формуляра за кандидатстване можете да копирате оттук:https://drive.google.com/file/d/0Bz-Vo_ZferzsT1JCLWM1cXlOUU0/view


Моля, изпращайте кандидатурите си на Кита Бончева, председател на УС на ИМКА Добрич:

kittybon@yahoo.co.uk и ymcadobrich@gmail.com

Телефон за контакт: 0888 887857


************

ИМКА Добрич набира кандидатури за българо-немски младежки обмен на тема „Различното е нормално" – „Normal ist anders" (втора фаза) за млади хора от България на възраст от 16 до 21 г. Той ще се проведе между 25 и 29 март 2015 г. в Банско, България. Обучението е на тема анти-дискриминация  и социално включване и поощрява младежите към критично мислене и младежко участие в обществения живот.


Обучението ще се води на немски (и частично на български/английски). Всички разходи по настаняване, изхранване, обучението и материалите са покрити. Има такса участие от 40 лева на човек. Ще се използват методите на неформалното образование. Участници с артистични умения са добре дошли.


Младежите трябва да отговарят на следните изисквания:

  • Да са на възраст не повече от 21 г. (може да направим изключение за 2 – 3 младежи до 23 годишна възраст);
  • Да са мотивирани и да се интересуват от темата за дискриминация;
  • Да могат да говорят и разбират немски език. Частичен превод ще бъде осигурен, в случай на неяснота, но младежите е необходимо да разбират и да говорят немски език прилично;
  • Да се интересуват от методите на неформалното образование;
  • Да са отговорни и дисциплинирани и да участват в цялото обучение.


Кандидатства се с автобиография със снимка и мотивационно писмо на немски език и регистрационна форма. Кандидатсвалите по-рано, ще се ползват с приоритет.


Краен срок за кандидатстване: 15 февруари 2015 г.


Регистрационната форма можете да копирате от тук: https://docs.google.com/document/d/1vcwV68XRM2Ak0poM4eDyHAKjh54VTZKfgjzFGgFJcsc/edit#


Моля, изпращайте кандидатурите си на Кита Бончева, председател на УС на ИМКА Добрич: 


kittybon@yahoo.co.uk


Телефон за контакт: 0888 887857

****************

ИМКА Добрич набира младежи за участие в Международна Младежка Конференция на високо равнище от 24 до 30 ноември 2014 г. в Брюксел. Темата на конференцията е решаване на конфликти чрез дипломация и развиване на лидерски умения. Организаторите покриват всички разходи за настаняване, храна и самолетни билети до Брюксел и обратно. В програмата са включени посещение на забележителностите на Брюксел и квартала с Европейските институции, посещение на Парламентариума, посещение на Европейския Парламент и срещи с евродепутати, запознаване с основните функции на европейските институции, работа в международни екипи от седем европейски държави и разработване на мирен договор.

Необходимо е:
• Да сте на възраст между 16 и 26 г.
• Да владеете отлично английски език
• Да имате отлични комуникационни умения 
• Да участвате в цялата конференция активно и да проявявате интерес към дипломация и решаване на конфликти

Кандидатства се с попълнена апликационна форма и мотивационно писмо на английски език и автобиография, които се изпращат на вниманието на Кита Бончева на e-mail: kittybon@yahoo.co.uk до 15.09.2014 г. Тел. за връзка: 0888 887857

Апликационната форма може да копирате от:https://docs.google.com/document/d/1aOS2ElByKUCZQKxD509K5gpC8bSnovFIbNkczcRml94/pub

Таксата за участие е 95 евро.


**************

Успешно завърши първата фаза на Проекта на ИМКА Добрич „Различното е нормално" в Германия. Той се проведе в Потсдам и Берлин от 2 до 8 август. Младежи от България и Германия обмениха опит на актуални теми като дискриминация, социално включване и изключване и креативни методи за работа за поощряване на повече толерантно отношение към уязвимите и непривилегировани слоеве в обществото. В програмата бяха включени множество посещения на добри практики в двата града, посещение на забележителностите на Берлин, упражнения чрез изживяване, дискусии и работа в международни екипи. „В рамките на една седмица младежите от Германия и България успяха да научат много един за друг, да обменят много опит и да създадат незабравими приятелства. Втората част на проекта ще е в България през 2015 и вече подготвяме основните елементи от програмата", сподели ръководителката на проекта „Различното е нормално" Кита Бончева. 


****************

ИМКА ДОБРИЧ НАБИРА ПАРТНЪОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ БАЛКАНИТЕ.


За контакти: kittybon@yahoo.co.ukТози уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info