ИМКА ДОБРИЧ - Ние изграждаме ...

КАНДИДАТСТВАЙ

ИМКА Добрич набира младежи за проект в АНГЛИЯ!

ИМКА Добрич набира кандидатури за Младежка Лидерска ИМКА Академия на тема EqualityandDiversity" за млади хора от България на възраст от 14 до 18 г. Тя ще се проведе между 24 септември и 1 октомври 2016 г. в Борнмът на брега на Ла Манша, Дорсет, Англия.

Обучението е на тема анти-дискриминация, човешки права  и социално включване и поощрява младежите към критично мислене и активно младежко участие в обществения живот. Академията ще завърши с престижна младежка конференция на същата тема с над 100 участници от Англия, Норвегия, България и др. Всички участници в академията ще имат възможност да се изявят и да подготвят работно ателие по темата

Организаторите покриват пътните разноски до 170 евро (полет до Лондон и обратно), както и  напълно поемат нощувките, изхранването и материалите за обучението през целия престой по време на академията. Включени са и учебни посещения в Дорсет на Ла Манша, както и на добри практики, младежки центрове и места, свързани с темата на обучението.

Обучението ще се води на английски език и е насочено към младежи, които се стремят към активно гражданско участие и придобиване на лидерски умения.

Има такса участие от 98 евро на човек за одобрените младежи. Ще се използват методите на неформалното образование. Участници с артистични и музикални умения са добре дошли.

Младежите трябва да отговарят на следните изисквания:

  • Да са на възраст не повече от 18 г. и не по-малко от 14 г.;
  • Да са мотивирани и да се интересуват от темата на академията/ конференцията;
  • Да владеят добре английски език;
  • Да се интересуват от методите на неформалното образование;
  • Да са отговорни и дисциплинирани и да участват в цялото обучение.


Кандидатства се с:

  • автобиография със снимка,
  • мотивационно писмо на английски език
  • видео файл с мотивация на английски език защо искате да участвате; Вашето отношение към темата; имате ли лична история, която да споделите по темата или на Ваши близки/познати или приятели; какво бихте споделили с другите младежи и какво искате да научите;
  • попълнен формуляр за кандидатстване.

Кандидатствалите по-рано, ще се ползват с приоритет.

Краен срок за кандидатстване: 8 септември 2016 г.

Формуляра за кандидатстване можете да копирате от:

https://docs.google.com/document/d/1e72_PxouUeLNHY8EVioITLuYD1dRBW4mydh-qsPXmnU/edit?usp=sharing

Моля, изпращайте кандидатурите си на Кита Бончева, председател на УС на ИМКА Добрич: 

kittybon@yahoo.co.uk и ymcadobrich@gmail.com

Телефон за контакт: 0888 887857

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info